Bütçe Takip ve Muhasebe Sistemi “e-bütçe muhasebe”

“e-bütçe muhasebe’’, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Çerçeve Hesap Planı, Analitik Bütçe Sınıflandırması, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır.

“e-bütçe muhasebe’’, Analitik bütçe sınıflandırmasını kullanan Genel Yönetim kapsamındaki idareler için tahakkuk esaslı, Döner sermaye bütçe ve muhasebe sistemini kullanan idareler için tek düzen sistemine göre işlem görmektedir.

“e-bütçe muhasebe’’, web tabanlı bir uygulamadır.

“e-bütçe muhasebe’’, Harcama Yönetim Sistemi ile entegre çalışır, ihale işlemlerinin sonucu olarak ödeme emri ve muhasebeleştirme işlemleri otomatik olarak yapılabilir.

“e-bütçe muhasebe’’ ile, bütçe-ödenek işlemlerinin takibi yapılması ve düzenlenmesi, açılan, serbest bırakılan, bloke edilen taahhütlerin gözlemlenmesi, iş artışı ve azalışlarının kontrolünün sağlanması, fiyat farkı ve fesih miktarları takibi, kullanılabilir ödenek miktarına online olarak erişilmesi sağlanabilmektedir..

“e-bütçe muhasebe’’, ödeme emri girişini muhasebe işlem fişini tek ekranda yaparak ilgili yevmiye ve defter kayıtlarını otomatik olarak oluşturur.

“e-bütçe muhasebe’’, kişiye ve ilgili harcama birimine ait ekranlarda kolay bir şekilde ve yetki dahilinde işlem yapabilme imkanı sunar. Dolayısı ile ilgili birime ait kurumsal ve finansman kodlarının her defasında girilme veya seçilme zorunluluğu ortadan kalkar.

“e-bütçe muhasebe’’ ile, harcama birimlerince düzenlenen muhasebe fişleri, muhasebe servisine onaylanmak üzere elektronik olarak gönderilir. Muhasebe birimince gerekli düzeltme ve değişiklikler yapıldıktan sonra onaylanır.

“e-bütçe muhasebe’’ ile emanete alınan kayıtlar, verilen iş ve personel avansları izlenebilir.

“ e-bütçe muhasebe’’, hazırlanan bütçeyi, bütçe yılı içinde yapılan harcama miktarını, eklenen ve düşülen ödenek miktarını, ek bütçe ve ek ödenek miktarlarını, %10 kontrollerini, (4734/.22/d ve 21/f maddeleri) imha edilen ödenek miktarını, kalan ödeneği takip edebilir.

“e-bütçe muhasebe’’ ile, yevmiye defterinde kayıtlı olan bir fişe; ödeme yapılacak kişi ve kurumun adı veya belge düzenleme nedeni yazılarak ulaşılabilir.

“e-bütçe muhasebe’’, Maliye Bakanlığınca belirlenen bütün rapor ve listeleri otomatik olarak hazırlamaktadır.

 Fastsoft Girişimci İşadamları Vakfı üyesidir.

Fastsoft kamu sektörünün bilişim ve mevzuat danışmanlığı ihtiyaçlarına “en iyi ve güvenilir” çözümü sunma hedefiyle kurulmuştur.

İletişim Bilgileri

  • Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi
   Bahçelievler Mah. 320. Sok. 3B
   Teknoplaza Binası A Blok 2. Kat No:217/B
   Gölbaşı / Ankara
  • +90 312 484 02 06
  • info@fastsoft.com.tr