Ek Ders ve Fazla Mesai Yönetim Sistemi

Ek Ders ve Fazla Mesai Yönetim Sistemi, Yüksek Öğretim Kurumlarında görev alan personelin, ek ders ve fazla mesai ücretlerinin hesaplanmasını sağlamaktadır. Bu sistem, bordro oluşturulması aşamasında etkili olan kadro, unvan, idari görev gibi değişkenleri dikkate alarak, kesin ve doğru sonuca ulaşmak amacı ile kişiye özel hesaplamalar yapılmasına olanak verir.
Ek ders ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan puantaj bilgilerini; kişi, birim, örgün veya ikinci öğretim gibi belirleyici detayları göz önüne alarak hesaplar.

Nasıl Çalışır?

Kurumda halen çalışan ve çalışmış personelin özlük bilgilerinin kayıt altına alınması ve izlenmesi Eğitim ve yabancı dil bilgilerinin kayıt altına alınması ve izlenmesi Yasal ve idari pozisyon değişikliklerinin takibi, Üye olduğu dernek, kuruluş, sendika vb. bilgilerinin kayıt altına alınması ve izlenmesi, Kariyer bilgilerinin kayıt altına alınması ve izlenmesi İzin durumlarının (hastalık,yıllık, mazeret, ücretsiz v.b.) kanuni süreler çerçevesinde kayıt altına alınması ve izlenmesi, Sağlık durumu ile ilgili bilgilerin kayıt altına alınması ve izlenmesi, Nakil, unvan değişikliği, atamalar gibi hareketliliklerin sistem üzerinden gerçekleştirilmesi ve takibi, Verilen ödül ve ceza bilgilerinin kayıt altına alınması ve izlenmesi, Görevlendirme bilgilerinin kayıt altına alınması ve izlenmesi, Kıdem ,terfi ve intibak bilgilerinin sistemde tutulması ve güncellenebilir olması, Mal beyan bilgilerinin takibi, Dolu-boş kadro takibi Bu sistem temel anlamda ek ders ve fazla mesai ücretlerinin hesaplanması ile ilgilenir. Bordrolama işlemini; Birim, Örgün öğretim, İkinci öğretim, Kadro, Unvan, İdari Görev gibi belirleyici faktörleri kullanarak yapar. İcra, nafaka ve borçlanma bilgilerini istenildiği takdirde ek ders ve fazla mesai ücretlerine yansıtmaktadır.

Sistemin (standart olarak) üretmiş olduğu bazı belge, form ve dökümler
-Ek Ders Bordrosu
-Fazla Mesai Bordrosu
-Ödeme Emri Belgesi
-Banka Listesi
-Banka Dosyası
-İcra Nafaka Kesinti Listesi
-SSK Kesinti Listesi
-Vergi Matrah Dökümü
-F1 Formu
-Kişi Borcu Dökümü
-Sınav Dökümü

 Fastsoft Girişimci İşadamları Vakfı üyesidir.

Fastsoft kamu sektörünün bilişim ve mevzuat danışmanlığı ihtiyaçlarına “en iyi ve güvenilir” çözümü sunma hedefiyle kurulmuştur.

İletişim Bilgileri

  • Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi
   Bahçelievler Mah. 320. Sok. 3B
   Teknoplaza Binası A Blok 2. Kat No:217/B
   Gölbaşı / Ankara
  • +90 312 484 02 06
  • info@fastsoft.com.tr