Kamu Alacakları Takip Sistemi

Kamu yönetiminin etkin bir yapıya kavuşturulması amacı ile yapılan reform çalışmalarının önemli adımlarından birisi kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılmasıdır. Bu kapsamda bazı kavramlara kamu yönetiminin yaşamsal bir öğesi olma konumu kazandırılmıştır.
Kamu yönetiminde sıkça vurgulanan; etkinlik, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi kavramlarla mali sorumluluğun da önemi giderek artmıştır.
Kamu zararı kavramı; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemeleri, Borçlar Kanunu, Sayıştay Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve ilgili diğer kanunlar çerçevesinde ele alınması gereken oldukça geniş bir perspektife sahip bir kavramdır.
“Kamu Alacakları Takip Sistemi”, ilgili kanunlar ve ikincil mevzuatlar çerçevesinde ele alınarak bu hükümlere uygun iş akış yöntemleri belirlenmiştir. İş akış süreci içerisinde; kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama, yargılama süreçleri ayrı ayrı incelenmiş ve bu süreçler sonucunda ortaya çıkan kamu zararı ile ilgili iş ve işlemlerin web tabanlı bir yazılım üzerinden sürdürülmesi amaçlanmıştır. İşte bu noktada “Kamu Alacakları Takip Sistemi” tüm bu süreçlerle ilgili tarihsel kontrolleri yaparak arşivleme ve yazışmaların elektronik ortamda gerçekleştirilmesine web tabanlı olarak olanak sağlayan bir sistemdir.

Kamu Alacakları Takip Sistemi Nasıl Çalışır, Ne yapar?

1. Kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar yönetmeliğine uygun hazırlanmış bir sistemdir.
2. Kamu zararı yönetmeliğine uygun olarak;
-Kamu zararının muhasebe birimine bildirilme süresi,
-Kamu zararının ödenme süresinin takibi ve uyarılması,
-Hukuk birimine bildirim süresi,
-Zaman aşımı süresi kontrolü gibi işlemleri gerçekleştirmektedir.

• Alacaklı bilgisi sistemde ayrıntılı şekilde tutulmakta,
• Saymanlık yazısı sistem tarafından otomatik olarak üretilmekte, ekte,
• Kamu alacağı borcunun faizi sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmakta,
• Her bir kamu zararı için ayrı dosya açılabilmekte, konusu, açıklaması, ödemeye ait bilgileri, faiz oranları ve taksitlendirme seçenekleri belirtilebilmektedir..

Sistem tarafından üretilen bazı belgeler aşağıda belirtilmiştir
-Saymanlık yazısı
-Borçlu ödeme yazısı
-Ödeme planı
-Saymanlık ödeme planı yazısı
-İlgili birim ödeme planı yazısı
-Borç senedi
-Kefaletname

 Fastsoft Girişimci İşadamları Vakfı üyesidir.

Fastsoft kamu sektörünün bilişim ve mevzuat danışmanlığı ihtiyaçlarına “en iyi ve güvenilir” çözümü sunma hedefiyle kurulmuştur.

İletişim Bilgileri

  • Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi
   Bahçelievler Mah. 320. Sok. 3B
   Teknoplaza Binası A Blok 2. Kat No:217/B
   Gölbaşı / Ankara
  • +90 312 484 02 06
  • info@fastsoft.com.tr