KURUMSAL VERİ SÖZLÜĞÜ UYGULAMALASI

Bilgi Toplumu Stratejisine göre; “Bilgi ve iletişim teknolojileri, iş süreçlerinde etkinliğin artırılması için önemli bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Bu teknolojilerin sağladığı imkanlardan en üst düzeyde yararlanarak kamu iş süreçlerinde etkinliğin artırılması için; kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi, ortak altyapıların kullanımı, bilgiye dayalı etkin karar alma süreçlerinin oluşturulması, nitelikli insan kaynağının ve örgütsel kapasitenin geliştirilmesi ve vatandaş odaklı, güvenilir, birlikte çalışabilir, bütünleşik ve etkin bir e-devlet yapısının kurulması gerekmektedir”. Bu maksatla farklı kategorilerde veri kümelerinin olduğu hiyerarşik terim ve nesne toplulukları ve bu terimler arası ilişkileri tanımlayan Veri Sözlüğü oluşturulmuştur.

Veri Sözlüğü, verinin anlamını, diğer veriler ile ilişkisini, kaynağını, kullanımını ve şeklini tarif eden tanımlamalar bütünüdür.. Doğrudan veriyi tanımlamak yerine verinin niteliklerini ve özelliklerini tanımlar.

Kurumsal Veri Sözlüğü uygulaması;

* Veri Sözlüğü Oluşturma
ISO/IEC 11179 standardında Kurumsal Veri Sözlüğü oluşturmanızı ve merkezi olarak erişebilmenizi, tanımlara ait değişiklikleri platform üzerinden yapabilmenizi, kontrol edebilmenizi ve bu sayede de verilerin tutarlı ve bütün kalması sağlar.
* Otomatik Veri Sözlüğü Oluşturma
Farklı veri tabanı yönetim sistemlerindeki yer alan veri veri setlerinin Veri Sözlüğüne aktarılmasına imkan verir. Aktarımı yaparken mükerrer kayıtların olmasını ve verilerin çelişmesini engellemek için gerekli denetimleri yapar, gerekli düzenlemelere izin verir
* Referans Kod Sözlüğü ve Servisi Oluşturma
Kurumdaki anahtar-değer (key-value) şeklinde tutulan veriler için çok esnek ve kolay bir yönetim mekanizması sağlar.
* Versiyonlama
Sistem üzerinde istenildiği taktirde versiyonlama yapılabilir, farklı zamanlarda oluşturulan versiyonlar ile sistemin tarihçesine erişilebilir, versiyonlar arasındaki farklar izlenebilir, kullanıcıların ne değişiklik yaptığı detaylı bir şekilde raporlanabilir.
* Değişiklik Onay Mekanizması
Veriler üzerinde yapılacak olan değişiklikler kurum içerisinde isteğe bağlı olarak onay mekanizmalarına bağlanabilir. Bu sayede işlemler kontrol altına alınabilir ve verilerin tutarlılığı bozulmayarak yaşam döngüsü uzatılabilir.
* Esnek Birim ve Kullanıcı Yönetimi
Kurum bünyesinde yer alan birimler istenildiğinde sisteme tanımlanabilir ve farklı yetki düzeylerindeki kullanıcılar dilendiğinde sisteme tanımlanabilir.
* Detaylı Loglama
Sistem üzerinde yapılan değişiklikler kullanıcı bazlı tutularak istenildiğinde raporlanabilir.
* Güvenlik ve Yetkilendirme
Siste üzerinde tanımlanan kullanıcıların her birinin farklı yetkileri vardır. Bu sayede verilere erişim kurum için ve dışındaki kullanıcılara açılıp kapatılabilir.
* Öznitelik Yönetimi
Kurum bünyesinde verinin niteliğine eklemeler yapılmak istendiğinde ISO/IEC 11179 standardından bağımsız olarak eklemeler yapılabilir .
* Kataloglama
Dilendiğinde veri sözlüğü formatında tanımlanmış olan veriler tek bir tuşla katalog olarak alınabilir. Böylelikle uzun ve zahmetli bir iş 1 saniyede
* Liste Dışa Aktarım
Sistem üzerinde listelenen tüm verileri istenildiğinde PDF veya Excel formatında dışa aktarılabilir.
   

gibi bir çok özelliği bünyesinde barındırır.

 Fastsoft Girişimci İşadamları Vakfı üyesidir.

Fastsoft kamu sektörünün bilişim ve mevzuat danışmanlığı ihtiyaçlarına “en iyi ve güvenilir” çözümü sunma hedefiyle kurulmuştur.

İletişim Bilgileri

  • Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi
   Bahçelievler Mah. 320. Sok. 3B
   Teknoplaza Binası A Blok 2. Kat No:217/B
   Gölbaşı / Ankara
  • +90 312 484 02 06
  • info@fastsoft.com.tr