Talep Takip ve Yönetim Sistemi

İhale işlemleri
Satın alınan taşınır malların kullanımı
İhtiyacın planlanması
Stok devir hızına göre ihale taleplerin zamanında yapılabilmesi,
İhtiyacın karşılanması
Ekonomik, teknolojik ve raf ömürlerinin takibi
Bir önceki yıl, cari yıl ve gelecek yıl tüketim ve ihtiyaçlarının sistem üzerinde doğru olarak tutulabilmesi ve öngörülebilmesi
Kaynak yönetimi

“e-talep’’, talep yönetimi ve etkin stok (taşınır) takibiyle ilgili sorunlardan dolayı, ambarlarda mevcut olan malların tekrar alınması; ekonomik, teknolojik ve raf ömürleri nedeniyle kullanım dışı olan yada asıl ihtiyaç sahibi birimlere mal ve malzeme aktarılamaması gibi hayati sorun ve düzensizlikleri önlemektedir.
*Zamanında karşılanmayan ihtiyaç, ihtiyaç olmaktan çıkmakta ve sonuç itibariyle kamu kaynakları etkin, verimli ve ekonomik kullanılamamaktadır.
“e-talep’’, temel işlevlerinin yanısıra, harcama birimlerinin taşınır taleplerini diğer modül ve sistemler ile entegre çalışarak; ileten, değerlendiren ve yöneten bir modüldür.
Taşınır Mal Yönetim Sistemi ve Harcama Yönetim Sistemi ile entegre çalışan e-talep sayesinde; taşınır ambarlarına girişi yapılan, kayıtlı taşınırların, harcama birimleri tarafından talep edildiğinde; stok durumu, birimi, fiyatı ve karşılanabilen miktarı sorgulanabilmektedir.
Böylece karşılanabilen miktar harcama birimine verilirken karşılanamayan miktarlar için İhale- Satınalma Servisine otomatik olarak talep fişi düzenlenebilmektedir.
“e-talep’’, farklı birimler tarafından toplanılan ve karşılanamayan taleplerin, konsolide edilerek ihale servisine iletilmesini sağlar.
Bu modül ayrıca; talepte bulunan birimin, talebinin durumunu, karşılanıp karşılanmayacağını, talebinin iletildiği ihale servisine ait bilgiyi, serviste hangi aşamada olduğunu kontrol edebilmekte ve izleyebilmesini sağlamaktadır.
“e-talep’’ ile harcama birimi veya idare ambarlarında bir şekilde mevcut olan taşınırların, mükerrer alımı ve israfı önlenmektedir.

 Fastsoft Girişimci İşadamları Vakfı üyesidir.

Fastsoft kamu sektörünün bilişim ve mevzuat danışmanlığı ihtiyaçlarına “en iyi ve güvenilir” çözümü sunma hedefiyle kurulmuştur.

İletişim Bilgileri

  • Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi
   Bahçelievler Mah. 320. Sok. 3B
   Teknoplaza Binası A Blok 2. Kat No:217/B
   Gölbaşı / Ankara
  • +90 312 484 02 06
  • info@fastsoft.com.tr