Taşınır Mal Yönetim Sistemi “e-taşınır”

“e-taşınır’’, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlanmış bir uygulama yazılımdır.
“e-taşınır’’ sayesinde; kamu idareleri her taşınırı ayrı ayrı tanımlayabilecek; Merkezi Yönetim kapsamındaki tüm idarelerin ülke genelindeki taşınır hareketlerini ve durumlarını görebilecektir.
“e-taşınır’’, Sağlık Bakanlığına bağlı ve sağlık hizmeti sunan idarelerde, kullanımı zorunlu olan ÇKYS(Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi, MKYS(Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi) sistemleri ile entegre çalışmaktadır.
“e-taşınır’’, Web tabanlı olup, her türlü barkod yazıcı ve okuyucu ile uyumlu çalışmaktadır.
“e-taşınır’’, merkez, taşra ve bölge teşkilatları bulunan, kamu kurum ve kuruluşları için yer ve zaman farkını ortadan kaldırmakta, rahat ve pratik konsolidasyon sağlamaktadır.
“e-taşınır’’, Harcama Yönetim Sistemi ve Bütçe Takip ve Muhasebe Sistemi ile entegre bir çalışma ortamı sunmaktadır..

“e-taşınır’’, tüm taşınır fiş işlemlerini ve defterleri sırasıyla ve aşağıda belirtildiği gibi muhafaza etmektedir

– Tüketim Malzemeleri Defteri,
– Dayanıklı Taşınırlar Defteri,
– Taşınır İşlem Fişi (Giriş-Çıkış),
– Zimmet Fişi (Taşıt, İş makineleri ve Demirbaş için),
– Taşınır İstek Fişi,
– Dayanıklı Taşırlar Listesi,
– Taşınır Geçici Alındı Tutanağı,
– Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı,
– Ambar Devir Teslim Tutanağı,
– Sayım Tutanağı,
– Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,
– Harcama Birimi Taşınır Yönetim ve Hesabı ve Cetveli,
– Taşınır Hesap Cetveli,
– Taşınır Kesin Hesap Cetveli,
– Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli

“e-taşınır’’ nasıl çalışır, ne yapar?

“e-taşınır’’, Sözleşmeye bağlanmış, muayene ve kabul işlemleri yapılmış ihale taahhüt dosyalarını kullanarak taşınır işlemleri otomatik olarak yapabilmektedir.

“e-taşınır’’, Muayene Kabul İşlemlerinin yapılması ile bütün taşınır fiş ve raporlarını otomatik olarak arka planda üretmektedir. Böylece ihale, muayene, kabul, taşınır işlemleri yapılırken arka planda muhasebe kayıtları da oluşmaktadır.

“e-taşınır’’, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili idarelerin güncel Taşınır Kod Listelerine göre çalışan ve değişiklikleri otomatik olarak sisteme aktarır.

 Fastsoft Girişimci İşadamları Vakfı üyesidir.

Fastsoft kamu sektörünün bilişim ve mevzuat danışmanlığı ihtiyaçlarına “en iyi ve güvenilir” çözümü sunma hedefiyle kurulmuştur.

İletişim Bilgileri

  • Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi
   Bahçelievler Mah. 320. Sok. 3B
   Teknoplaza Binası A Blok 2. Kat No:217/B
   Gölbaşı / Ankara
  • +90 312 518 14 63
  • +90 312 518 14 64
  • +90 312 518 14 65
  • +90 312 518 14 66
  • +90 312 518 14 67
   • info@fastsoft.com.tr